Home Daerah Komisi VI Minta Kejelasan PT Antam Rugi Rp159 Miliar pada LKTT 2021