Home Daerah Prajurit Yonif 1 Marinir Laksanakan Samapta